Погода

Ще раз про Правила продажу товарів

Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради нагадує про дотримання Правил торговельного обслуговування, продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Правила торговельного обслуговування затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть суперечити законодавчим актам (стаття 20 Закону України «Про захист прав споживачів»)

Правила визначають для підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України (далі - суб'єкти господарювання):

- умови провадження торговельної діяльності;

- основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства

- основні вимоги до торговельного обслуговування споживачів (покупців) (пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833).

Правилами передбачено, що суб'єкти господарювання ПОВИННІ забезпечити:

- наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

- продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами ( пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833);

- приймання, зберігання і продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства, відповідно до законодавства ( пункт 21 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833).

Правилами ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

А) продаж товарів:

- що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду;

- на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів;

- строк придатності яких минув;

- що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку (пункт 17 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833). ).

Б) примушувати покупця придбавати товари неналежної якості або непотрібного йому асортименту ( пункт 19 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833).

Особливості продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи закладів ресторанного господарства регулюються правилами, які затверджуються Мінекономіки за погодженням з Мінфіном, крім випадків, установлених законом ( пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» від 15.06.2006 р. № 833).

ПРАВИЛА ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Етикетування нефасованих харчових продуктів здійснюється державною мовою України в порядку, встановленому нормативними документами та/або технічними регламентами для певних харчових продуктів ( пункт 13 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185)

Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина підлягають вилученню з обігу.

До НЕЯКІСНИХ належать харчові продукти і продовольча сировина, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативному документі чи нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась унаслідок

- порушення маркування;

- порушення чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів);

- наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів;

- наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.

До НЕБЕЗПЕЧНИХ належать харчові продукти і продовольча сировина, показники безпеки яких не відповідають установленим в Україні для даного виду продукції, а також харчові продукти і продовольча сировина, споживання яких пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема:

- фальсифіковані, контрабандні, безхазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі, що не можуть бути належним чином ідентифіковані;

- на які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку;

- термін придатності до споживання (використання) яких закінчився;

- виготовлені із застосуванням не дозволених в установленому порядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо;

- з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами ( пункт 12 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185).

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО ПЕРЕВІРИТИ ТОЧНІСТЬ ВАГИ відпущеного товару.

Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватися на видному і доступному для споживачів місці ( пункт 17 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185)

НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти, етикетування яких не відповідає Законам України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Про захист прав споживачів" і відповідним нормативним документам та/або технічним регламентам на продукцію (пункт 13 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання ( пункт 6 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185)

Особливості продажу окремих груп продовольчих товарів обумовлені в розділі II Правил.

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюються окремими правилами ( пункт 1 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» від 11.07.2003 р. № 185)

ПРАВИЛА ПРОДАЖУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням, за зразками або через торговельні автомати ( пункт 12 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Суб'єкт господарювання ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ приймання, зберігання і продаж у роздрібній мережі непродовольчих товарів відповідно до вимог законодавства.

Непродовольчі товари, продаж яких може завдати шкоди здоров'ю людей (побутові прилади і вироби, автомобілі, обчислювальна техніка, товари побутової хімії, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, парфюмерно-косметичні вироби, будівельні матеріали, лаки, фарби, мастики, герметики, звуко- і теплоізоляційні матеріали, вироби медичного призначення, матеріали, які мають контакт з харчовими продуктами, питною водою, дитячими іграшками тощо),підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі ( пункт 6 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ приймати до продажу та реалізовувати товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні строки, без експлуатаційних документів (технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, тощо) ( пункт 17 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

У торговельному (демонстраційному) залі МАЮТЬ БУТИ виставлені наявні в суб'єкта господарювання товари або їх зразки в повному асортименті.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку (]пункт 14 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

До подання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб'єкта господарюванняпроводять їх підготовку до продажу (розпакування, перевірка цілісності індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо) ( пункт 10 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

У разі пошкодження (потертості) маркувального ярлика підприємства-виробника суб'єкт господарювання переносить усі маркувальні дані на дублікат товарного ярлика, який засвідчує підписом особа, відповідальна за приймання товару. Дублікат товарного ярлика прикріплюється до товару ( пункт 11 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Суб'єкт господарювання ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ усіляко СПРИЯТИ споживачу у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів. Продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ перевірити справність виробу, продемонструвати по змозі його роботу та ознайомити споживача з правилами користування ( пункт 13 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарювання ЗОБОВ'ЯЗАНІ надати споживачам необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари в супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів,

Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ довести до відома споживача інформацію про такі товари і можливі наслідки їх споживання (використання) ( пункт 16 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, продавець ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- у присутності споживача здійснити перевірку споживчих властивостей товару, наявностіексплуатаційних документів, у тому числі гарантійного талона та відривних талонів на гарантійне обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних документах;

- поінформувати споживача про правила користування товаром;

- заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на гарантійне обслуговування;

- надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт (пункт 17 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства.

Разом з товаром споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги ( пункт 18 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Відпуск товарів проводиться в упакованому вигляді, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання. Упаковка товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та забезпечувати збереження товарів (пункт 19 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Доставка товарів споживачу оформляється замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, прізвища споживача, його місця проживання, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо ( пункт 24 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Доставлені споживачу товари ПРИЙМАЮТЬСЯ ним згідно з даними, зазначеними в розрахунковому документі (пункт 23 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Доставка товарів здійснюється у строк не пізніше 7 днів з моменту оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю сторін.

У разі, коли доставка не зроблена через відсутність споживача в обумовленому місці та в обумовлений час, повторна доставка здійснюється у строк згідно з домовленістю сторін.

Днем передачі товару вважається день доставки товару споживачу, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - день їх здійснення, за наявності підпису споживача в супровідній документації. Водночас споживачу надаються документи із зазначенням гарантійного строку (технічний паспорт тощо) ( пункт 25 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

У разі, коли товар потребує проведення робіт з уведення в експлуатацію, суб'єкт господарювання зобов'язаний надати споживачу відповідну інформацію або забезпечити виконання таких робіт ( пункт 17 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Суб'єкт господарювання ЗАБЕЗПЕЧУЄ безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускаються включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів у споживача у строк не пізніше 7 днів з моменту оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю сторін ( пункт 26 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об'єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у суб'єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару додається копія розрахункового документа, на якій зазначається строк зберігання, а на самому товарі розміщується табличка з написом "Продано".

Суб'єкт господарювання протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару (пункт 21 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Належна робота (застосування, використання) товару, у тому числі комплектуючих виробів, МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЯ протягом гарантійного строку, установленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором ( пункт 28 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104). На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У гарантійні строки на сезонні товари не включається час іншого сезону (міжсезонний період) ( пункт 41 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Особливості продажу окремих груп непродовольчих товарів обумовлені в розділі II Правил

Порядок продажу ювелірних виробів, нафтопродуктів, аудіовізуальних творів і фонограм, мисливської зброї, набоїв і пороху, антикварних речей, транспортних засобів і номерних агрегатів тощо, а також непродовольчих товарів через дрібно-роздрібну мережу регулюєтьсяокремими правилами ( пункт 44 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 р. № 104).

Офіційний сайт Охтирської міської ради

Элит Экспресс: пассажирские перевозки Сумы-Варшава

Пошук

Курс валют

Курс валют в Украине

Оголошення

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання